Program-inscrieri

oferta-educationala-ok-1

PDF Embedder requires a url attribute

Metodologia, calendarul și documentele necesare înscrierii în învățământul primar

Anunț concurs contabil

ANUNT-CONCURS-CONTABIL

ORDIN privind organizarea simulării Evaluării Naționale

Rezultate finale concurs PNRAS

REZULTATE-FINALE-CONCURS-PNRAS

Rezultate interviu PNRAS

REZULTATE-INTERVIU-PNRAS

Proces verbal selecție dosare PNRAS

Anunț selecție experți PNRAS

ANUNT-BURSE-SITE

Pliant gimnaziu

pliant-gimnaziu

Oferta educationala 2023

Afis-Oferta-educationala-1

EDUCAȚIA NU ARE VÂRSTĂ!


Cu finanțare din fonduri europene nerambursabile, şcoala noastră îţi dă o a doua şansă să ,,îţi construiesti viitorul”. Acest proiect propune reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a acelor persoane care au abandonat școala sau care nu au finalizat educația obligatorie, şi care îşi doresc să o facă.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANTONIE MURESIANU,,COMUNA BIRA ANUNȚĂ SELECȚIA ÎN GRUPUL ȚINTĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI ADS – AMELIORARE. DEZVOLTARE. SUCCES.

Proiectul „ADS – Ameliorare. Dezvoltare. Succes”, cod SMIS 132947, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Apelul „MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ” este implementat de liderul Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în parteneriat cu Județul Neamț, Casa Corpului Didactic Neamț, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de muncă Neamț.

GRUP ȚINTĂ:

➢ tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani, care nu au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite;

➢ tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani, care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite;
➢ adulți 25-64 ani, care nu au absolvit învățământul obligatoriu.

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII

COPII/ TINERI/ ADULȚI CARE AU PĂRĂSIT TIMPURIU ȘCOALA/ NU AU ABSOLVIT ÎNVĂȚĂMÂNTUL OBLIGATORIU
GT_1 a), b), d)
Dosarul va cuprinde următoarele documente:

a. Copie C.I. candidat și părinte sau tutore în cazul candidatului minor, certificate conform cu originalul

b. Certificat de naștere, certificat conform cu originalul

c. Copie foaie matricolă/Copie document de studii, certificate conform cu originalul, Adeverință de la școală, în care se precizează ultima clasă absolvită și perioada aferentă studiilor.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE ȘI ÎNSCRIERE la tel.0756296206

TERMEN 07.03-14.03.2022

Ziua României și Dreptul copilului la nume, neam, cetățenie.

„Copilul trebuie să știe că este un miracol, că încă de la începutul lumi și până la sfârșitul ei, nu va mai fi nici un copil ca el.” Pablo Casals
Copiii de la grădinița Bâra au aflat ce înseamnă ”cetățean” și ”naționalitate ”și apoi au răspuns la un interviu astfel: ” suntem cetățeni ai țării noastre care se numește România”, ”Suntem românași și româncuțe și vorbim limba română”, drapelul țării noastre are 3 culori: roșu, galben și albastru”, ”toți românii sunt un neam”, ”la 1 Decembrie e ziua României….și a lui Andi, colegul nostru”.
Și înainte de-a sărbători Ziua României și a lui Andi, am aflat că în afară de români mai sunt și alte etnii. Apoi ne-am rostit fiecare numele și am aflat că acest nume ne e dat de părinții noștri la naștere și că avem acest drept (Dreptul la nume-identitate-)Ne-am uitat unii la alții și am observat asemănările și diferențele dintre noi. Apoi am horit, am făcut stegulețe tricolore🇹🇩, am construit harta României din bucăți de puzzle, am cântat ”La mulți ani!” României și lui Andi care a spus: ”Eu sunt Andi, am 5 ani, sunt cetățean în România și în satul Bâra, am o soră mai mică, pe Maria, dar mai vreau și un frate.”
Tricolor a fost și tortul care a îndulcit buburuzele.
La mulți ani România!.La mulți ani sănătoși și frumoși , dragi români de pretutindeni!
La mulți ani fericiți, Andi!

GHID Evaluarea Națională 2023 – informații de la Ministerul Educației pentru examenul care începe luni: Elevii intră în clase la ora 8:00, iar la 9:00 începe proba – Ce soluții sunt dacă greșesc pe foaia de examen

Evaluarea Națională 2023 începe luni, 19 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Accesul candidaţilor în săli este permis începând de la ora 8:00, până la ora 8:30, conform ghidului publicat de Ministerul Educației. Fiecare probă începe la ora 9. Elevii care au finalizat clasa a VIII-a vor susține miercuri, 21 iunie, proba scrisă la Matematică.

Timpul de redactare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 de minute şi se calculează după completarea casetei de identificare a broșurii cu subiecte, conform sursei citate.

Cine beneficiază de prelungirea timpului de lucru

„Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidaţii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Judeţeană/ a Municipiului București de Organizare a Evaluării Naţionale, în baza prevederilor Procedurii nr. 33576/31.10.2022 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.”

Pașii după ce ai ajuns în sala de examen

Elevii vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică. În intervalul 8:30 – 9:00, candidaţii vor fi legitimaţi şi li se va explica modul de desfăşurare a probei.

Începând cu ora 9:00, candidaţii vor primi broşura cu subiectele şi hârtie ştampilată pentru ciornă. Elevii vor completa caseta de identificare (în maximum 15 minute), iar asistenţii vor verifica datele înscrise de candidati și vor secretiza caseta.

Elevii primesc subiectele sub formă de broșură

„La probele scrise ale Evaluării Naţionale – 2023, candidaţii primesc subiectele sub formă de broşură, putând să solicite şi pagini suplimentare, dacă este cazul. Broşura se predă la finalul probei şi, întrucât conţine subiectele şi rezolvarea acestora, nu rămâne în posesia candidaţilor.”

Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru executarea schemelor şi a desenelor pot folosi şi creion.

Pentru proba de la disciplina Matematică, elevii pot să utilizeze instrumente de desenSe interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc doar colile distribuite de asistenţi.

Cum se corectează o greșeală

La proba de Limba română şi/sau maternă, un răspuns completat în căsuţa de răspuns
poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuţă şi scrierea în
dreapta căsuţei a literei asociate răspunsului considerat corect
.

La proba de Limba română şi/sau maternă, un răspuns care constă în marcarea cu X a unei opţiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului X şi marcarea cu X a răspunsului considerat corect.

La proba de Matematică, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II-lea poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală şi încercuirea altui răspuns considerat corect.

Ce este permis la probele scrise

La proba de Limba română şi/sau maternă sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră, iar în cazul itemilor care vizează sintaxa frazei este permisă delimitarea propozițiilor în frază, fără a se considera semn particular.

La figurile de la proba de Matematică sunt permise marcajele pe figură şi completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră.

La proba de Matematică este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/ pix de culoare albastră) în spaţiul pus la dispoziţie pentru rezolvarea problemelor.

Sursa articol: www.edupedu.ro